|  

ระบบช่วยวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ระยะที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู
  ลำดับ  ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว  ระบุจำนวน  
1กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมผจญภัย  (1)
2ดอยและภูเขา  (11)
3ตลาดท้องถิ่น  (3)
4ถ้ำ  (5)
5น้ำตก  (14)
6พิพิธภัณฑ์  (7)
7วัด  (26)
8ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม  (2)
9สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  (10)
10สถานที่เกี่ยวกับศาสนา  (16)
11สวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  (1)
12สวนเพื่อการศึกษา  (3)
13สวนและสวนสาธารณะ  (9)
14หมู่บ้าน ชุมชน  (7)
15อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  (11)
16เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ  (6)
17แม่น้ำลำคลอง  (4)
18แลนด์มาร์ก อนุสรณ์สถานและอนุสาวรีย์  (8)
19ไร่องุ่นและโรงงานเบียร์  (1)
20โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ  (1)
โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ:  หนองคาย,  บึงกาฬ,  เลย,  อุดรธานี,  หนองบัวลำภู
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด:   หนองคาย,  บึงกาฬ,  เลย,  อุดรธานี,  หนองบัวลำภู